1KL:Strapdag: 'Zebrapad oversteken met mijn meter/peter'